Dommeren sender kritikk i alle retninger i Thorsen-dommen