Endelig advent

Sømna kulturskoles barnekor sang da granen ble tent på Berg. Foto: Norma Moen