Tilgjen­gelige midler i støtte­ordning står ikke i stil med søkernes behov

foto