Flere rapporter, tilsyn og nå senest reportasjene i NRK Brennpunkt er bakgrunnen for strategien. For mange barn i institusjonsbarnevernet flytter for mye og får for dårlig helse, erkjenner barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Regjeringen vil se nærmere på bruk av kommunale botiltak og vurdere tiltak som kan bidra til at flere barn kan få hjelp av nærmere familie og nettverk, heter det i strategidokumentet som ble lagt fram av Toppe torsdag formiddag.

Institusjonene skal gi barna ro og tilpasse seg deres behov og ressurser, understrekes det.

Rusproblemer

Et eget punkt handler om at barn med rusproblemer skal få en trygg og helhetlig behandling. NRKs dokumentar viser at mange unge kommer i kontakt med rusmidler gjennom barnevernet, eller de utvikler et allerede etablert misbruk.

– Forebygging av rusmiddelbruk må inngå i institusjonenes grunnkompetanse, og de må settes bedre i stand til å hjelpe barn som står i fare for å utvikle skadelig rusmiddelbruk eller avhengighet, heter det i strategien.

Tillit mellom barna og en stabil gruppe ansatte blir sett på som svært viktig. De må jobbe sammen for å finne årsaken til rusbruken.

– Lytt til ungdommen

Et eget ungdomsutvalg ble oppnevnt for å sikre reell medvirkning i denne offentlige utredningen.

– Vi klarer ikke å gi god hjelp uten å snakke med og forstå dem vi skal hjelpe, skriver Toppe i forordet.

Ungdomsutvalget har påpekt at institusjoner oppleves tryggere, hjelpen blir nyttigere og barna føler seg mer verdsatt hvis de lyttes til og samarbeides med.

– Vi er også enige med ungdomsutvalget i at vi som samfunn må vektlegge ressursene til barn som bor på institusjon, og at de skal oppleve forutsigbarhet, normalitet og få være i ro, skriver Toppe.

Skolereform

Bare ett av ti barn som bor på institusjon, fullfører videregående skole før de fyller 21 år, ifølge regjeringen. Mange kommer aldri inn i arbeidslivet.

Dette krever det en større innsats for å snu, påpeker kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

– For at det skal bli mulig for flere å fullføre skolen skal regjeringen fra august innføre en fullføringsreform i videregående opplæring. Denne vil være spesielt viktig for ungdom som trenger lengre tid på å fullføre, og som har behov for tilpasninger underveis, sier Nordtun.

Det er og skal være høy terskel for fengsling av barn, understreker de fem departementene som står bak strategien. Barn som bryter loven, kan for eksempel få ungdomsoppfølging, ungdomsstraff eller samfunnsstraff. De kan bo på barnevernsinstitusjon samtidig som de gjennomfører en slik straff.

– Forsvarlig tilbud mangler

For barn som er spesielt farlige for seg selv eller andre, kan det bli aktuelt med helt nye tiltak.

– En liten gruppe barn som bor på barnevernsinstitusjon, utgjør en alvorlig fare både for seg selv og for samfunnet. Barna trenger ofte både omsorg og helsehjelp, samfunnet behøver vern, og vi mangler et forsvarlig tilbud som kan ivareta behovene på tvers av sektorene. Særlig er det behov for tiltak og klarhet i ansvar for barn under den kriminelle lavalder (15 år) når formålet er samfunnsvern, heter det.

SV er glad for at regjeringen gjør noe med det partiet kaller et vanvittig problem – et barnevern som ikke greier å ta vare på barna de har ansvar for.

– Jeg håper fagfolkene lytter til den klare forventningen som ligger i dette arbeidet og tar utgangspunkt i det barna trenger, framfor systemets behov. Slik det er i dag, svikter vi de vi trenger aller mest, sier SVs Kathy Lie om barnevernsstrategien.

Krever penger

Både SV og Høyre krever at regjeringen legger penger på bordet for å sikre at målene virkelig blir nådd.

– Vi står parat til å støtte alle tiltak som sikrer at dette blir mer enn bare fine ord fra regjeringen og Kjersti Toppe, sier Lie til NTB.

Hun får støtte fra Høyres barnevernspolitiske talsperson Tage Pettersen. Han mener det er store hull i systemet. Blant annet gjelder det opplæring.

– Vi trenger tydeligere grep som gjør at barn på institusjon, får tiltak og støtte som gjør at de får et mer helhetlig opplæringsløp og ikke mister viktig skolegang, sier han.

Pettersen peker samtidig på de store kapasitetsproblemene der sårbare barn venter i kø på fosterhjem, akutthjelp og helsehjelp. Regjeringen må bruke både offentlige, ideelle og kommersielle krefter, mener han.