Formannskapet skal vurdere om folk kan få bo på hytta

foto