Se hva Søren Nielsen AS vil bruke «nordtomta» til

foto
Sigbjørn Gladsø redegjorde for status for nybygget og Søren Nielsen AS' planer for utvikling av området etter at eksisterende registerbygg er revet. Foto: Jøran Horn