Tradisjonen tro ble årets tiltakspris delt ut i forbindelse med årets siste kommunestyremøte i Bindal. Utdelingen ble foretatt under Bindal kommunestyres julemiddag på Teråk gjestegård etter møtet.

– Prisen går til en indistruell bedrift og eiendom som har vært i Bindal gjennom generasjoner. Den ble startet i 1875, og i dag er det femte generasjon som driver den, innledet ordfører Britt Helstad.

– Dagens eiere har stor fokus rettet mot vann, vind, jakt og fiske, samt turisme, sa Helstad før hun røpet at mottakeren av tiltaksprisen, som består av en sjekk på 5.000 kroner og et innrammet diplom, var Plahtes Eiendommer.

To nedturer

- Dere har hatt to store nedturer den siste tiden. For det har ikke vært enkelt å få gjennomslag for kraftproduksjon. Da det ene gikk gjennom hos myndighetene, ble det senere henlagt av utbygger. Det andre føles ganske sikkert at utbygger ville gjennomført hvis OED hadde tatt den beslutningen som dere og vi trengte.

– Men det er så greit med deg Frithjof, når du får tenkt deg om så finner du andre mulige løsninger, sa Helstad.

Frithjof Plahte takket for prisen på vegne av seg selv, sin kone Linda, og tidligere generasjoner.

– Prisen er både hyggelig og inspirerende å få. Starten var etableringen av Risøybruket der grunnlaget var å høste av naturens overskudd i form av tømmer. Da de drivverdige volumene var tatt ut i 1885 ble eienedommen sett på som verdiløs.

Fokus på samarbeid

– Knappe 50 år senere var det fornybar høsting fra skogen som ga grunnlaget for Bindalsbruket og for tettstedet Terråk. I dag er hovedinntekten til Plahtes Eiendommer høsting av naturens overskudd i form av jakt og fiskeutleie, sa Plahte mellom annet i sin takketale.

Han påpekte også at bedriften hadde et nært og godt forhold til dagens kommuneadministrasjon og til de folkevalgte.

– Poenget mitt er at lokal arealutnyttelse bør i størst mulig grad bestemmes gjennom et tett samarbeid mellom de ulike rettighetshaverne og de folkevalgte lokalpolitikerne i kommunen, sa Plahte.

Han spådde at i framtida ville tekonologien utvikle seg videre i rekordfart. Dette ville også påvirke antallet arbeidsplasser.

– Det vil gi både utfordringer og muligheter. Jeg tror det vil bli turbulent, men jeg håper at kommunen og de ulike rettighetshaverne i perioder med motvind evner å ro sammen og i takt. Vi vil i hvert fall bidra så godt vi kan, lovet Frithjof Plahte.