– Har fått mer informasjon fra venner enn Boreal

foto