Høytta­lere, Spotify, konserter og mye egeninn­sats – sånn skal musikken bli enda vikti­gere i omsorgen