– Underdekningen i boligforsyningen er vesentlig forverret det siste året, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

– Dette vil ramme alle som trenger boliger og vil ha alvorlige konsekvenser for familier, arbeidsplasser og verdiskapning i flere år framover, fastslår han.

Salg og igangsetting av nye boliger er det laveste som er registrert for februar siden målingene begynte i 2010.

Mellom mars i fjor og februar i år ble det igangsatt 13.642 boenheter i Norge, noe som er det svakeste som er målt siden 1999 og kun halvparten av det beregnede boligbehovet.

Salget av nye boliger falt med 3 prosent i februar sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge bransjeorganisasjonen. Hiim har tidligere kalt 2023 et kriseår for boligbyggingen og boligbransjen.

Fallende etterspørsel, økte renter og høyere materialkostnader har rammet byggebransjen hardt. Flere økonomer har påpekt at markedet for nye boliger påvirker bruktboligmarkedet, og at den lave byggeaktiviteten kan bidra til å presse opp prisene over tid, skriver E24.