Enstemmig fylkesting-støtte til å bevare rehabilitering i Sømna