Boligprisene økte litt i 2023 – men i virkeligheten er det blitt billigere