Vevelstad aller sist på Kommunebarometeret – Vega og Bindal like over