– Det er gledelig at partene er blitt enige. Dette viser at den norske modellen fungerer. Dette er et ansvarlig oppgjør som vil bety økt kjøpekraft og bedre hverdagsøkonomi for folk. Det understreker at vi nærmer oss et vendepunkt i økonomien der folk kan få bedre råd, sier Støre i en pressemelding.

Han sier det er gledelig at partene er opptatt av kompetanse.

– Det viser at å legge til rette for livslang læring, blant annet gjennom etter- og videreutdanning, er en felles interesse for partene i arbeidslivet, regjeringen og for norsk økonomi som helhet, sier statsministeren.

I et brev til partene erkjenner statsministeren at det kan være særegne barrierer for etter- og videreutdanning i industrien. Regjeringen åpner derfor for å videreføre bransjeprogrammet for industri- og byggenæringen, i tillegg til å styrke Industrifagskolen og fagskolene. Regjeringen skal videreføre dialogen med partene i dette arbeidet, sier Støre.

– Vi har sammen med partene allerede satt i gang et større arbeid med å utrede en kompetansereform. Flere av de problemstillingene partene er opptatt av, vil sees på der. Vi er tydelige på at partene skal være med når det arbeidet skal følges opp til høsten. Målet er at vi i fellesskap lager en kompetansereform som svarer på behovene til både arbeidstakere og arbeidsgivere for oppdatert og formalisert kompetanse, sier Støre.