Sømna har hatt nesten 30 millioner i pluss de to siste årene