Ordførere klager på klinikksjefs håndtering av ambulanseprosess