Foreldre i Torgøyan har begynt arbeidet med å starte egen skole