Full klinsj i Helse Nord-gruppen som har utredet rehabilitering