Bygger verksted i det gamle prestegårdsfjøset

foto