Fyrte løs fra taler­stolen: – Jeg tror ikke på tallene dere presen­terer