Sau og storfe sjekkes for kobber etter mystisk dyretra­gedie

foto