Må sone etter omfat­tende beslag av overg­reps­bilder

foto