Depar­tementet vil vurdere godkjen­ning av kommune­plan på nytt

foto