– Vega bør finne andre alternativer enn fiskeoppdrett