Havna må begynne å betale lån: – I reali­teten en overfø­ring av penger fra helse og oppvekst