Lærer slutter i jobben etter et forlik, Brønnøy dekker saksom­kost­ningene

foto