Flytebryggesak sendes i retur til kommunen fra settestatsforvalter