Kommunedirektøren anbefaler å legge ned Nordhus skole