Sykehuset har laget ny infotelefon for korona

foto