Stig Høyvik: – Biogass krever fire setninger, da faller de fleste av

foto