Klart nei til planer om boligfelt, men diskuterte å kompensere

foto
Kulturkonsulent Magnar Solbakk forteller formannskapet om gravhauger. Dette er for øvrig i nærheten av ett ytterunkt av et mulig sentralidrettsanlegg. Foto: Simon Aldra