Onsdag holdt formannskapet i Bindal kommune et lukket møte angående saken om industrikai på Brukstomta Næringspark, søknad om tilleggsfinansiering.

I kommunestyret den 21. juni ble det fattet et vedtak som sa at innen kaiprosjekt settes i gang, skal det foreligge en konkret aktør som garanterer oppstart av virksomhet ved Brukstomta Næringspark AS, som skal benytte seg av kaien. Kommunen skal godkjenne avtalen, og ordføreren ble gitt fullmakt.

I innkallingen til onsdagens møte sto det at ordføreren så behov for å involvere formannskapet i beslutningen om eventuell kaibygging kommende høst. I formannskapet ble det besluttet at saken behandles videre i kommunestyret.

Det ekstraordinære kommunestyremøtet vil bli avholdt 15. august.