Tradisjonen tro ble Brønnøy kommunes kulturpris delt ut etter kommunestyrets møte - det siste for 2017 - på onsdag. Nytt av året var at også næringsprisen ble delt ut før kommunestyrepolitikerne satte tennene i årets julemiddag på rådhuset.

Kulturprisen

Først ut var kulturprisen, og den gikk til 100-åringen Brønnøysund idrettslag. Ordføreren leste opp kommunens begrunnelse, som lød som følger:

"Brønnøy kommunes kulturpris for 2017 tildeles Brønnøysund Idrettslag - for utrettelig arbeid og fremragende innsats i 100 år.

BIL ble stiftet 1.9.1917, som Brønnøysund Turn og Idrettsforening.

Først var det turn på Forsamlingslokalet og svømming i Frøkenosen.

Så kom fotball og friidrett, og ski når det var vinter.

Slik kan enkelte ta tiår for tiår – fra håndball til skøyter, fra volleyball til TRIM.

Fra dans til BIFF – idrett for funksjonshemmede, fra bryting til badminton.

Fra innebandy til idrettsmerket, osv.

Noen idretter kommer og går, mens BIL består.

Trening og konkurranser.

Brønnøysund IL har hatt ekte verdensmestere, ikke bare de som er stor i kjeften.

BIL har hatt europamestere, norgesmestere og kretsmestere.

Men, idretten i Brønnøy og på Sør-Helgeland kjennetegnes først og fremst av den flersidige og varierte aktiviteten, uke etter uke og år etter år.

Den gode idretten omfatter alle sider ved mennesket – det fysiske, det psykiske og det sosiale.

Det skapes egenutvikling og prestasjoner, engasjement og kunnskap, solidaritet og samarbeid.

Dyktige trenere og ledere er av betydning for positive resultat.

Gjennom barne- og ungdomsårene er det viktig å skape varig interesse og gode vaner for fysisk aktivitet.

Idretten skal dekke behovet for lek og ferdighet, for mestring og spenning, for samvær og rettferdighet

Noen flere unge har fått sjøltillit, og identitet og lokale røtter – før de skal ut i den store verden.

Idrettsanlegg er en viktig forutsetning for folkehelse og idrett for alle. BIL har bygd mange anlegg – gjennom dugnad, sponsing, og egenkapital, kombinert med tippemidler og kommunal støtte.

Her nevnes bare: Fotballsletta (1945), Klubbhuset (1958), Lysløypa (1970),  Brønnøyhallen (1986), Kunstgressbanen (2000), det nye Klubbhuset (2006), og Fotballhallen (2013).

De siste fem årene har BIL bidratt til å gi ”idrett for alle” nye vekstvilkår.

Dette ved stort engasjement i nye tiltak i Brønnøysund friluftsområde.

Belysning i turområdet har økt bruken til 100.000 pr. år.

I dette har Espen Slotvik gjort en ekstraordinær innsats,

som pådriver og bidrag med flere hundre dugnadstimer.

BIL og skolene har regionens mest varierte idrettspark til sin disposisjon.

Brønnøysund IL har bidratt til å skape et godt lokalsamfunn, en god kommune.

- Dere har bidratt til idrett av og for de mange.

- Dere bygger broer mellom generasjonene.

- Og ikke minst har gitt de unge demokratisk organisasjonserfaring.

BIL er bærere av idrettens beste sider.

Brønnøy kommune er stolt og takknemlig for deres store innsats i 100 år.

Gratulerer med Brønnøys kulturpris 2017."

Leder i idrettslaget Espen Slotvik tok imot diplom, blomster og en sjekk på 10.000 kroner fra ordføreren. Han takket for prisen og kvitterte med å gi ordføreren en utgave av idrettslagets jubileumsbok.

- Når det gjelder idrettsanlegg så har vi fått flere gode nyheter om progresjonen der de siste ukene. Vi håper nå at et fortsatt godt samarbeid med kommunen og fylkeskommunen kan føre til at vi får realisert anlegg som kan være til glede for mange i kommunen i framtiden, sa Slotvik, med henvisning til tilskuddet idrettslaget nylig fikk til fotballhallen.

Næringsprisen

Etter dette var det næringsprisen som stod for tur. Årets pris gikk til Egersund Net på Gårdsøya, som driver vasking og bøting av nøter fra oppdrettsbransjen i stor stil.

I kommunens begrunnelse står det som følger:

"Vinneren av næringsprisen i Brønnøy kommune 2017 er en stor lokal arbeidsplass med positiv vekst i både omsetning og antall ansatte siden etableringen. De ansatte melder om et svært godt arbeidsmiljø, som hele tiden er under utvikling for å møte morgendagens krav, i en bransje som også er under sterk utvikling.

Bedriften leverer svært viktige tjenester til den næringen som av den norske staten er utpekt til å bli den neste oljen. Eierne av bedriften beskrives som svært seriøse og langsiktige, de tar godt vare på arbeidsfolket og sikrer at maskinparken til enhver tid er satt opp med topp moderne og tilpasset utstyr.

Bedriften er representert på Sør-Helgeland med to lokaliteter. De nsterke lokale utviklingen bedriften har, vises i Brønnøysund sist gjennom etableringen av nok en produksjonshall på lokaliteten der resterende bygningsmasse nå ligger, samt en søknad til kommunen om å utvide tomteareal for å posisjonere seg for videre fremtidig lokal vekst.

Veien til dagens situasjon med 15 dyktige ansatte, med en høy kvinneandel, pluss 4 fast innleide har vært både lang og spennende. 15. januar 1999 startet fire mann med å utvikle en lokalitet «ut i øyan». De måtte bygge tårn og ordne renseanlegg på utslippsvannet. På eiersiden var dagens eiere representert med 40 prosent supplert av representanter fra oppdrettsnæringen med 40 prsoent og lokale krefter med 20 prosent. Utviklingen i næringen skjedde da som nå svært rakst og i 2003 kjøpte Hans Kristioan Mong og hans Egersund Net seg opp til 100 prosent eierskap. Mot slutten av 2000-tallet var lokalene blitt for små, Mattilsynet hadde sine krav og det var behov for større og bedre maskinpark. Det staret en diskusjon om utvidelse. Eier Mong var raskt på hugget og viste investeringsvilje. Man fikk etablert bedriften på Gårdsøya gjennom høsten og vinteren 2010. Ved oppstart i januar 2011 hadde bedriften vokst til 8-9 ansatte og flere titalls millioner var investert.

Bedriften samarbeider med alle de største og viktigste aktørene innenfor oppdrettsnæringen. Bedriften har et svært godt omdømme. Bedriften skaper store positive ringvirkninger innenfor servicenæringen, transport-, logistikk- og leverandørnæringen. Med sin stadig økende bygningsmasse tilfører de også kommunen etterlengtede skattekroner over eiendomsskatteseddelen, men viktigst av alt så skaper de viktige og etterlengtede arbeidsplasser for oss i Brønnøysund og hele Sør-Helgeland. Det er altså ingen tvil om at årets vinnere er prisen verdig."

Avdelingsleder Jan Gregersen og logistikkansvarlig David Benjaminsen tok imot prisen på vegne av Egersund Net.

- Jeg takker for prisen og må si at jeg er stolt av bedriften vår. Jeg vil også takke de ansatte for innsatsen de legger ned, sa Gregersen.