Polititisk snuoperasjon: Søker får dispensasjon likevel