Kommune­direk­tøren anbe­faler at det gis oppdrett­stil­latelse på Toft