Avinor har søkt fellingstillatelse

Vil skyte grågås.

Farlig Avinor mener gås i nærheten av flyplassen utgjør et flysikkerhetsproblem.  Foto: Bård Pedersen / John Ulvøy

Søker fellingstillatelse Lufthavnsjef Glenn-Robert Johnsen.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

Lufthavnsjef Glenn-Robert Johnsen har i et brev datert 3. juni søkt Brønnøy kommune om fellingstillatelse på grågås på nabotomtene til Brønnøysund lufthavn.

Flysikkerhetsproblem

Ifølge Johnsen er fugler et flysikkerhetsproblem for flyplassen i Brønnøysund, i likhet med andre norske flyplasser.

- Miljødirektoratet har derfor gitt tillatelse til å felle ikke-rødlistet fugl ved disse. Tillatelsen gjelder ved lufthavnene, og det innebefatter også rett på utsiden av flyplassgjerdet, skriver Johnsen i søknaden.

Han viser til at det i perioden vår, sommer og høst finnes grågjess (hele perioden) og kortnebbgjess (på trekket) på og i nærheten av flyplassen.

- Dette er problematisk da flokker av disse raster på nabotomtene på Hovøya. En grågås veier ca 3,3 kg og en kollisjon med en eller flere gragjess vil være svært alvorlig, fastslår Johnsen.

Prøver å skremme

Avinor ønsker å være på den sikre siden.

- Vi har på forhånd innhentet tillatelse av grunneier Brønmo. Når det gjelder kortnebbgjessene, vil Avinor søke Fylkesmannen om fellingstillatelse, skriver Johnsen.

Han opplyser at de flyplassansatte jobber aktivt med å skremme bort fugler med skremmeskudd, laser og andre metoder.

- Miljødirektoratet setter som en betingelse i sin tillatelse at «Felling kan kun foretas når dette er helt nødvendig og etter at alle andre tiltak som med rimelighet kan forventes for å redusere faren er gjennomført», og dette vil også gjelde i denne saken, skriver Johnsen, som håper på positivt svar.