- Ville vært død

- Hadde de ventet på ambulansen, ville jeg vært død nå, sier investor Aage Oxholm.

Investor Aage Oxholm forteller om den dramatiske maidagen da han falt om i Hommelstø. Hjertet stoppet. - At det var lokalt kyndig helsepersonell og hjertestarter i tett nærhet berget livet mitt. Alle har rett på et lokalt helsetilbud, sier Oxholm.

Nyheter

  -Personale fra aldersheimen her i Hommelstø berget livet mitt. Derfor skal jeg være med å kjempe for nytt omsorgssenter, selv om mange er imot det, sier investor Aage Oxholm, som også har økonomisk interesse i en realisering gjennom sitt  engasjement i Persplassen og utviklingsarbeid for Hommelstø.

Stående ved parkanlegget som nå anlegges i Hommelstø,  er han få meter fra Persplassen, hvor han falt om maidagen for to år siden.

- Ved alvorlig hjerterytmeforstyrrelse er det avgjørende å få hjelp innen et kvarter. For hvert minutt som går blir skaden verre, bekrefter enhetsdirektør Bjørn Haug ved prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset.

Oxholm er  glad for at hjertestartere har blitt mer vanlig rundt omkring, og at de er blitt enklere å betjene enn tidligere. Ambulansen er utstasjonert i Brønnøysund, og bruker derfor omlag en halvtime for å nå frem ved akutttilfeller i Hommelstø.

Haug ser det ikke som avgjørende for å berge liv at det finnes helseinstitusjon  som sykehjem på steder med lang utrykningstid.

- Hjertestartere er i dag blitt mer vanlig forefinnende. De krever en basisopplæring for å kunne betjenes. Det trenger ikke å være knyttet opp mot institusjon. I Troms har de god erfaring med frivillige akuttmedisinske team på steder hvor det er vanskelig å komme raskt til med hjelp. Vi vurderer lignende tiltak på øysamfunn her på Helgeland, sier Haug, som sier at dette ikke er vurdert for Velfjord.

Les mer om omsorgssentersaken i lørdags-BA.- Uverdig spill om omsorgsheim

Investor Aage Oxholm raser over avlyst anbudsprosess.Går videre med omsorgssenter

Kommunestyrets flertall ville ikke vente.

 

Krever lovlighetskontroll

Høyre og de samarbeidende partier gjør nå alvor av varaordfører Paul Birger Torgnes' varsel.Nå ligger det ute

Omsorgssenter i Velfjord lagt ut på Doffin.