Felles front mot ny storflyplass ved Mo

Ordførerne i ti kommuner på Helgeland har sendt brev til samferdselsministeren

Utredes Storflyplassen ved Mo i Rana har fått klarsignal til å gå videre.  Foto: Polarsirkelen Lufthavnutvikling

Nyheter

Brevet er en kommentar til at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ga grønt lys for utredning av storflyplass ved Mo i Rana siste uke i januar. Ordførerne i de ti kommunene, inkludert de fem ordførerne på Sør-Helgeland, hevder at en slik storflyplass vil få store negative ringvirkninger for næringslivet og det akuttmedisinske tilbudet på Helgeland sør for Rana-regionen.


Frykter for Stokka

Avinor mener at Mosjøen Lufthavn må legges ned for at ny flyplass i Rana kan bygges, og de ti ordførerne anser det som sannsynlig at også Sandnessjøen Lufthavn etter hvert vil bli lagt ned.  Ordførerne reagerer på at Solvik-Olsen og departementet vil gå rett på detaljplanlegging av denne flyplassen, uten å gjennomføre en såkalt konseptvalgutredning der blant annet behovet for flyplassen analyseres inngående.


Bredere vurdering

De ti ordførerne mener at de utredninger som Polarsirkelen Lufthavnutvikling har foretatt, ikke gir tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for et prosjekt, som i så stor grad påvirker flytilbud, næringsliv og helsetilbud sør for Korgfjellet på en negativ måte. De ber derfor om at det blir foretatt en bredere vurdering av de regionale konsekvenser, i tråd med Stortingets vedtak, før en eventuell beslutning om bygging av flyplassen ved Mo i Rana.

Det er Mosjøen Næringsforening som har sendt oppropet til mediene, mens Herøy-ordfører Arnt Frode Jensen er oppført som kontaktperson. Ordførerne ber om møte med ministeren.

Les hele brevet her. (med departementets pressemelding nederst)