Vega Sjøfarm skal dyrke 500 tonn alger

Fylkesmannen i Nordland har gitt utslippstillatelse til produksjonen i Bøbukta.

Nova Sea ønsker å starte opp algedyrking på Vega. Lerøy har allerede rigget seg for industriell produksjon av tare, her fra anlegget på Flatøy.   Foto: Bellona

Vega

Vega Sjøfarm har søkt om produksjon av makroalger på lokaliteten Bøbukta i Vega kommune. Dette er den samme lokaliteten Vega Sjøfarm drev med lakseoppdrett tidligere. Lokaliteten har ligget brakk siden november 2014.