Kommunen investerer 3,5 millioner i nytt servicebygg

Vega kommune ser behovet for et servicebygg for båtfolket i den nye havna på Gardsøya. Neste sommer skal nytt bygg stå klart.

I den nye fiskerihavna på Gardsøya er det også ei gjestehavn. Her vil kommunen vil bygge et servicebygg som skal stå klart neste sommer.   Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

Antall turister til Vega har økt fra omlag 5000 årlig til nær 50.000 årlig siden Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004. Presset på ferjesambandet er stort i høysesongen og det er et uttalt ønske fra kommunen at flere skal komme til Vega sjøveien.