Fraktet bort flere kubikk tømmer

Allskog har tatt ut 4500 kubikk skog til sammen på Vega. Onsdag ble mye av dette fraktet bort med båt fra Gardsøya

Under statsministerbesøket lot Erna Solberg seg fotografere på Gardsøya ved stabelen av tømmer som nå er fraktet bort.  Foto: Simon Aldra

Vega

Allskog har tatt ut 4500 kubikk skog til sammen på Vega. Onsdag ble mye av dette fraktet bort med båt fra Gardsøya. Se hvordan de jobber med å få tømmeret i frakteskipet som venter.

Det er hugd sitkagran på Vega. Her fotograferes Solberg foran tømmeret. Statsminister Erna Solberg (H) reiste fra Tjøtta til Verdensarvsenteret på Gårdsøya på Vega, dro så til Gladstad og møtte politikontakten, før hun tok Torgtind til Horn, reiste inn til Brønnøysundregistrene og annonserte et nytt register der. Så dro hun til TD for å spise is, og reiste til Rørvik med Lofoten.  Foto: Simon Aldra

 

Allskog har hentet ut 4500 kubikk skog på Vega

Kvaliteten var bedre enn forventet, sier skogbruksleder.Tar ut 100 dekar kommunal skog

Vega kommune og Allskog DA har inngått en avtale.0Allskog planlegger hogst av 80 dekar skog rundt Gladstad

Kommer til Vega i løpet av kort tid for å taksere.