Dette svarer elgforskerne på kritikken om "støy, larm og lavtflyging"

NINA har gjennom 35 år gjennomført flere forskningsprosjekt, noen av dem har gitt svar de ikke ventet seg.

På Vega har det gjennom flere tiår vært forsket på elg gjennom flere fortløpende prosjekter. Elgen på Vega er merket med en sender rundt halsen og merker i ørene.  Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

Elgen på Vega har siden 1980-tallet vært forsket på av NINA (Norsk institutt for naturforskning). Formannskapet ga i år tillatelse til lavtflyging med helikopter slik at NINA kunne oppsøke og merke elg.