Vil øke kostpengene i Vega barnehage

I dag bruker barnehagen mer penger på mat enn hva de får inn.

Barna i Vega barnehage får både frokost, lunsj og frukt i barnehagen. Kostpengene som foreldrene betaler har ikke økt på ni år. Nå går barnehagen i underskudd på denne regnskapsposten og rådmannen foreslår å øke kostpengene.  Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

Vega barnehage har mattilbud til alle barna både til frokost, lunsj og frukt. I tillegg lager barnehagen ett varmt måltid hver uke. I dag betaler foresatte som har barn i barnehagen fem dager i uken 280 kroner, det utgjør en dagssats på 14 kroner. Disse pengene går med til innkjøp av brød, pålegg, varmmat, frukt og grønnsaker. Barnehagen holder også barna med drikke til måltidene.

Torsdag 6. desember skal formannskapet ta stilling til om kostpengene skal øke. Rådmannen har lagt frem en innstilling for formannskapet som innebærer en økning fra 280 kroner i måneden for full plass til 320 kroner i måneden. Dette utgjør en dagssats på 16 kroner. Kostpengene i barnehagen har vært uendret siden 2009. I dag bruker barnehagen mer penger på mat enn hva de får inn i kostpenger fra foresatte. Så langt ligger barnehagen an til 25.000 kroner i et merforbruk på kost.

Vega