Vegaøyan verdensarv får 400.000 til innovasjonsrom

Nordland fylkeskommune støtter etableringen av et Makerspace i det nye verdensarvsenteret.

Nordland fylkeskommune gir 405.000 kroner til etablering av Makerspace i det nye verdensarvsenteret på Gardsøya.  Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

Allerede i 2013 gjorde Vega seg fortjent til tittelen «Bærekraftig reisemål i Norge». Nå satser de videre på innovative opplevelser som ivaretar både miljø, lokalt næringsliv og innbyggere.

Får støtte

Vega er nylig tildelt to fylkeskommunale tilskudd. Det første er på 170.000 kroner som skal brukes til å utvikle en plan for hvordan de som reisemål også skal ivareta naturen, lokalbefolkningen og det lokale næringslivet

– Planen som Vega kommune nå skal i gang med å utarbeide er et sentralt satsningsområde i fylkeskommunens strategi for reiseliv. Og skiller seg vesentlig fra tradisjonelle reiselivsplaner. Det legges opp til bred medvirkning fra innbyggerne og en langsiktig utvikling av lokalsamfunnet sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (Krf).  Foto: Simon Aldra

 

Flerfunksjonelt

Det er også gitt et tilskudd på 405.000 til stiftelsen Vegaøyan verdensarv. Midlene skal gå til å etablere et Makerspace innovasjonsrom på det nye verdensarvsenteret.

– Dette rommet vil bidra både til rekrutering til de lokale næringene, inspirasjon til entreprenørskap og bidra til å skape innovative opplevelser for turistnæringen. Stiftelsen har i lang tid satset på unge brukere. Og legger stor vekt på at det nye senteret blir en aktiv og interaktiv læringsarena, hvor man kobler nye tanker til gammel kunnskap og kulturarv. Så dette er et prosjekt jeg er veldig glad for å kan gi støtte til sier Noresjø. Og peker på at innovasjonsrommet vil kunne bidra til en bredere verdiskaping; økonomisk, sosialt, kulturelt og miljømessig.

Pilotprosjekt

Vega er en av kommunene som deltar i fylkets pilotprosjekt om turisme. Et av målene i prosjektet er at erfaringene som gjøres i kommunene skal formidles og kunne tas i bruk i fylkets øvrige kommuner.

 Vega fikk tildelt UNESCO`s Verdensarvstatus i 2004. Statusen forplikter til å forvalte området på en forsvarlig og bærekraftig måte. I 2013 kvalifiserte Vega seg til merket for Bærekraftig reisemål i Norge. Dette er et kvalitetsmerke som ble gitt til Vega fordi de jobber systematisk for å redusere reiselivets negative påvirkning på omgivelsene.