Asfalterer parkeringsplassen ved verdensarvsenteret

Vega

Det har vært stor byggeaktivitet på Gardsøya det siste året. Det nye verdensarvssenteret begynner å stå ferdig utvendig, og onsdag pågikk det asfaltering på parkeringsplassen ved senteret og ved den nye fiskerihavna på Gardsøya. Fra parkeringsplassen skal det gå en gangbru over til verdensarvssenteret.