Vega formannskap trosser fylkesmannen i byggesak

Vega kommune gir dispensasjon slik at Jonas Møller (21) kan bygge hus. Dette til tross for at fylkesmannen fraråder dette.

Først ville Jonas Møller (21) bygge på farens tomt på Vallsjø. Men naboklager la en brems på byggeplanene. For å finne en løsning har en grunneier foreslått et makebytte med en annen tomt på Vallsjø. Men nå er det fylkesmannen som fraråder kommunen å gi dispensasjon.   Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

Da formannskapet i Vega behandlet dispensasjonssøknaden om tomt til bolig og makebytte på Vallsjøen torsdag i forrige uke, hadde rådmannen innstilt på avslag på dispensasjonssøknaden. Dette med begrunnelse i kommuneplanbestemmelsene om byggeforbund i LNF-områder.