Fylket gir midlertidig tillatelse til oppdrett i verdensarven

Marine Harvest får midlertidig tillatelse til å bruke Rørskjæran som lokalitet for akvakultur.

Fylkesråd for næring Ingein Noresjø, gir midlertidig oppdrettstillatelse i en femrås prøveperiode til Marine Harvest for Rørskjæran.   Foto: Simon Aldra.

Vega

Fylkesrådet gir Marine Harvest en femårig prøveperiode til å drive oppdrett ved Rørskjæran ved Søla i Vega kommune. Den midlertidige tillatelsen gir mulighet for en biomasse på 3120 tonn i fem år. Dette kommer frem i en pressemelding.

Gjøres midlertidig

Fylkesråd for næring Ingein Noresjø, gir midlertidig oppdrettstillatelse i en femrås prøveperiode til Marine Harvest for Rørskjæran.   Foto: Simon Aldra.

Tillatelsen gjøres midlertidig i påvente av at det skal utarbeides en mer konkret tålegrense for akvakulturvirksomhet i Vega verdensarvområde. Rørskjæran ligger innenfor verdensarvområdet, og i nærheten av et verneområde.

– Dersom tiltaket ønskes videreført etter 5 år, må det sendes ny søknad. Det vil da bli gjort nye vurderinger om hvorvidt tiltaket er forenelighet med verdensarvverdiene, påpeker fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF).

Vanskelige vurderinger

At området som er søkt brukt til akvakultur ligger innenfor verdensarvområdet, har gjort saken vanskelig. Men Noresjø mener det var viktig å nå ta en avgjørelse.

– Saken har vært vanskelig, fordi det er ulike verdier som skal ivaretas. Fylkesrådet har vektlagt intensjonsavtalen fra den gang Vegaøyene ble verdensarvområde, som sa at dette ikke skulle blokkere for eventuell akvakulturaktivitet i området, forklarer Noresjø.

Følger opp nasjonalt

Rørskjæran ligger på nordvest-siden av Vega, melllom Sundsvold og Søla. 

Fylkesrådet vil følge opp overfor nasjonalt nivå for å få raske overordnede avklaringer, med tanke på fremtidig forvaltning av verdensarvområdet.

– Fylkesrådet vil også følge opp slik at det snarlig startes et arbeid med den strategiske planen som ble bestilt fra UNESCO i 2002. Denne planen må utarbeides som et fremtidig bidrag til kommuneplanen for øyområdet og må blant annet omhandle grensen mellom bevaring og bærekraftig utvikling med hensyn til havbruksaktivitet, avslutter næringsråd Ingelin Noresjø.


Fylkesråden vil snart gi svar om oppdrett i verdensarven

Marine Harvest kan få avklaring på søknaden om oppdrett i verdensarvområdet før påske.Nytt avslag for Vega Sjøfarm

Oppdrettsselskapet anker avgjørelsen fra både Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune.Fylkesmannen fraråder oppdrett ved Rørskjæran

Marine Harvest har søkt om å etablere et nytt oppdrettsanlegg i Vega kommune. Fylkesmannen ber fylkeskommunen gi avslag.