Hvorfor det reises et Petter Dass-monument i leia

Petter Dass har selvsagt skrevet ting som ikke passer vår tid. Det skulle da bare mangle.

Debatt

I forbindelse med det nye monumentet blir Petter Dass diskutert heftig disse dager. Her er bakgrunnen for prosjektet.

Jeg har i mange år drømt om et Petter Dass-monument i skjærgården på Helgeland. Det var først i 2016, da jeg leste boken «Trollmenn – Petter Dass og Gustav Vigeland», at visjonen ble konkret. Her lå selvsagt løsningen. Det var denne visjonen som skulle fullføres! 

I vel fem år har det blitt arbeidet målrettet med prosjektet. Først som et forprosjekt hos Helgeland regionråd, og deretter som hovedprosjekt hos Herøy kommune. For vel et år siden ble også prosjektet knyttet opp mot Bodø2024. De siste brikkene er nå på plass og prosjektet er en realitet; monumentet avdukes i 2024.

En 120 år gammel visjon

Det hele startet altså for over hundre år siden. Lokale pådrivere på Helgeland satte i gang en innsamlingsaksjon der målet var å reise et monument over dikterpresten. Planene nådde Nordlendingenes Forening i hovedstaden, hvor Petter Dass var blitt en viktig identitetsbygger for nordlendinger. En av de aktive i foreningen, forfatteren Matti Aikio, formulerte en visjon for monumentet som ble gjengitt på forsiden av Verdens Gang i juli 1901, altså for 120 år siden. Her skriver han:

«Petter Dass kjemper seg fram i uvær med kraftig foroverbøyd kropp, og med kraftig og godt fotfeste, mens prestekjolen og håret flakser i stormen. Blikket skuer skarpt utover havet, som i opprør. En bønnebok i den ene hånden; den andre svinger han i luften – som i et myndig slag etter onde makter. Hele skikkelsen må være unaturlig både i størrelse og fremtoning»

Artikkelen på Verdens Gangs forside ble lest av blant annet Gustav Vigeland, og inspirert av Aikios beskrivelse utformet den verdenskjente skulptøren flere utkast i perioden 1902-1906. Vigeland håpet med dette at han skulle bli kunstneren til 200 års markeringen av Petter Dass død på Alstahaug i 1908. Slik ble det ikke. Prosjektet endte opp med den granittsøylen som i dag troner øverst på Alstahaugtunet. Ganske så langt fra de spenstige idéene. 

I respekt for de lange linjene i prosjektet har vi engasjert en av Norges fremste figurative skulptører, Frode Lillesund. Lillesund skal de neste to årene jobbe fram sitt eget uttrykk, med Aikios 120 år gamle visjon som grunnlag. Utformingen skal videre bygge på tradisjonen etter Gustav Vigeland og være en figurativ fremstilling av Petter Dass.

Finansiering

Monumentet blir i stor grav finansiert av det offentlige. Dette kan man mene mye om, men fordelen med offentlig finansiering er at det ligger demokratiske prosesser bak. På Herøy er det nok denne enkeltsaken som har skapt mest engasjement det siste halvåret. Argument for og imot har vært godt luftet, og det har vært en opplysende debatt. Når prosjektet nå er en realitet, vil det framover bli søkt bidrag fra det private. På laget har vi allerede Sparebank1 Helgeland med et solid bidrag.

Petter Dass - snill eller slem?

Motivasjonen for å oppføre dette monumentet er ikke å dyrke Petter Dass. Det handler først og fremst om et godt kulturprosjekt for Helgeland - et kulturprosjekt med lange linjer. Og la det være sagt med en gang: Petter Dass har selvsagt skrevet ting som ikke passer vår tid. Det skulle da bare mangle. Slike passasjer er lett å finne for den som vil lete. Kvalitet trenger man derimot ikke lete lenge etter. «Herre Gud ditt dyre navn og ære», kanskje Norges mest avholdte salme, synges fra Nordkapp til Lindesnes, og er oversatt til en rekke språk. Versene er skapt Helgeland, av en helgelending, og er et mesterverk. Petters litterære kvaliteter er det absolutt ingen tvil om. Det samme gjelder hans betydning for nordnorsk identitet. 

Et landemerke for Helgeland

«Ved Alstahaug prestegard finnes at se. 

Syv Søstre som fletter sine lokker i sne. 

Syv damer, og alle så hvite»

Kombinasjonen Petter Dass og Syv Søstre har gjennom årene blitt selve symbolet på Helgelands kultur og natur. Fjellkjeden blir derfor en viktig del av kunstverket. Alle foto som tas av monumentet vil eksponere regionen på en unik måte.  Selv om Petter på skjæret eies av én kommune, er det et prosjekt for hele Helgeland.

Jeg tror det blir et landemerke.

Alf Knutsen

Initiativtaker

Alf Knutsen er mannen som hadde idéen til Redningsskøyta Elias - og til det nye Petter Dass-monumentet.  Foto: Ine Moen

Merk: Første setning etter mellomtittel "Petter Dass - snill eller slem" er endret etter Alf Knutsens ønske torsdag 17. juni kl 21.07, fra "ikke å ære mennesket Petter Dass." til "ikke å dyrke Petter Dass". Red. 

 

 

 

 

Petter Dass skal settes på et skjær

En ti meter høy skulptur av Petter Dass, inspirert av utkastet laget av Gustav Vigeland, er i ferd med bli virkelighet.