Musikk og musikkliv på Sør-Helgeland

Arild Aune skriver om det lokale kulturlivet. Bildet er fra Kor i Øyans jubileumskonsert på samfunnshuset.  Foto: Simon Aldra

Arild Aune 

Debatt

For over 200 år siden satt det en ung mamma i ei lita grå stue inni Velfjord en stad med foten på voggemeien og prøvde å få det lille banet i vogga til å sove. Hun nynnet litt, og så husket hun plutselig på noe som bestemor en gang sang. Hun husket ikke alle ordene, men melodien var så lett. Hun sang så "Liti bane, liti bane", noen enkle mollstemte toner, og husket etter hvert litt mer av melodien, men ordene var borte. Og om litt, sov bane fredelig.

Ingen vet om det var slik det hendte, men det kunne vært slik. Bånsullen "Liti bane" ble etter hvert kjent som "Folketone fra Velfjord". Den ble nedskrevet med tekst og noter, ukjent av hvem, men er i dag arrangert og fremført i ulike sammenhenger. Og slik kan vi i vårt distrikt trekke musikalske linjer fra flere slike enkle hverdagslige sanglåter og frem til fengende rockelåter med hes vokalist, rått, men elegant gitarriff, stødig bassgang og i rytmisk harmoni med en dreven perkusjonist på en scene i Brønnøysund i 2019.

I dette tidsrommet har det skjedd utrolig mye innen musikklivet på Sør-Helgeland.

Det universelle språket som musikk er, sprenger seg fram, uansett tid, hendelser og sted. Det være seg fiolinspellmenn/-kvinner, solister, små og store grupper, sangkor, korps, danseorkestre, trekkspillorkestre, gammeldansgrupper osv. osv.

Her må berømmes det profesjonelle og nitide bokverket om pop og rockehistorien som Stein Brekk har gjort. Dette er svært godt dokumentert takket være hans solide arbeid.

Men mye arbeid gjenstår. Jeg tenker da på alle de dyktige kor fra distriktet som har hevdet seg utmerket både innenlands og utenlands, jeg tenker på solister, gammeldansorkestre og trekkspillklubber som har gjort seg bemerket med seire i norgesmesterskap, samt opptredener i inn og utland, (bl.a. St. Petersburg, Sverige, Danmark og flere andre land).

Jeg ønsker også at den yngre generasjon må få kunnskap om den store seriøse og klassiske musikkperioden her i tiden 1975 til 1985. Da bidrog Sør-Helgeland orkesterforening til at det ble en oppblomstring og ny interesse for den store og vakre klassiske musikkverden. Når orkestermedlemmene tuslet heim etter en av de mange store konsertene i distriktet, kunne man av og til høre publikummere som plystret eller nynnet strofer fra "Eine kleine Nachtmusik" av Mozart! Den opplevelsen var like verdifull for amatørmusikeren som langvarig applaus etter konserten.

Da Brønnøy var utpekt som markeringskommune under festspillene i Harstad i 1976, var det det også mange deltakere fra Sømna og Velfjord med forskjellige opplegg. Sangkoret Marcato og Sør-Helgeland orkesterforening, som hadde aktive medlemmer fra alle kommunene på Sør-Helgeland, hadde bl.a, konsert i Trondenes kirke og BMK var selvsagt blant aktørene på forskjellige arenaer i Harstad.

Dette som jeg her har nevnt, er nok bare litt av det som har skjedd innen musikklivet her på berget. Det ville være ønskelig at noen som følte et engasjement for dette begynte å samle historier, bilder, møtebøker, noter, ja alt av interesse om musikkens mangfoldige verden her på Sør-Helgeland.

Musikk engasjerer, noen liker Bach og noen liker dansbandlåter. Og svært mange er nokså altetende nå det gjelder musikksjanger. Mange profesjonelle klassisk skolerte musikere spiller også dagens listelåter, på samme måte som drevne rockemusikere gjerne lytter til musikk av Mozart og Beethoven.

Det er dette som er så stort og viktig for opplevelsen. Musikk engasjerer følelser på en annen måte enn ord. Derfor kan musikk på flere måter gi mange av oss den følelsesmessige opplevelsen som er så befriende og betydningsfull der og da. Men i dette trenger vi også å bli påminnet om den musikalske arven som musikere og aktører innen musikklivet har bidratt med i de siste 50 - 60 årene.

Takket være Stein Brekk sitt ypperlige arbeid har pop og rock i vårt distrikt fått nedskrevet sin historie i boks form. Men dette er er bare en del av vårt rike musikkliv.

Det er kanskje på tide at noen begynner å samle info om sangkor, orkesterforeningen, strykekvartetter, trekkspillklubber, gammeldansorkester og alle de andre som har bidratt til mangfold og variasjon innen musikklivet i vår del av landet.

Resultatet vil bli av kulturhistorisk verdi, og en skatt for alle som er opptatt av musikklivet på Sør-Helgeland.

Arild AuneEn bauta av en bok

Med Stein Brekks «Rock & pophistorier fra Sør-Helgeland» er det reist en litterær bauta over musikken og musikerne gjennom 30 år.