Hvordan kan 90 millioner til Tosenveien bare forsvinne?

Aps Siv Aglen på talerstolen mens Ørjan Moe (H) og Arvid Sandvær (Sp) er i samtale med varaordfører Tore Tveråmo (H).  Foto: Simon Aldra

Debatt

I et leserinnlegg gir Høyre uttrykk for at vi i Brønnøy og Sør-Helgeland er holdt for narr når fylket ikke investerer mer i oppgradering av Tosenveien enn de har gjort i år. Vi er ikke enig i at det nødvendigvis er fylkesråden for samferdsel som holder oss for narr - men at problemet ligger et annet sted.

Vi mener problemet ligger hos dagens regjering som synes det er god politikk å gjøre dramatiske kutt i fylkeskommunens inntekter. Nordland fylkeskommunes inntekt er blitt redusert med en halv milliard de siste årene. Det betyr at det må kuttes i videregående, i samferdsel, i næring, i kultur og i tannhelse.

Dette vil nødvendigvis også bety færre midler til vedlikehold og oppgradering av fylkesveiene. Nordland har 4100 km fylkesvei, noe som tilsvarer strekningen Andenes – Roma. Etterslepet på fylkesveier er på hele 9 milliarder bare i Nordland, og etterslepet er stort i andre fylker også. Dette har IKKE Høyre-regjeringen tatt innover seg, verken i overføringer til fylkeskommunen, eller NTP.

Situasjonen kystfylkene er havnet i skyldes 8 år med den blåeste regjeringen i moderne tid. Fylkene er nedprioritert, og samtidig er store penger flyttet fra distriktsfylker til sentrale strøk gjennom et nytt inntektssystem som regjeringen presset gjennom. I tillegg stilles krav om grønt skifte for buss, ferge og hurtigbåt, uten at det følger penger med som monner.

Så vi lurer på hva Høyre i Brønnøy gjør mot eget parti for å sørge for styrking av fylkesveiene i Nordland?

Og hva har egentlig Høyre gjort i Nordland? Annet enn å forsvare kutt til Nordland i stedet for å kjempe for nordlendingene? De har jo ikke satt av en eneste krone til lavere billettpris på ferje i sine alternative budsjetter fra 2016-2021. Ikke en krone. Ikke et løfte. Ikke en idé. Arbeiderpartiet har funnet sin løsning: Halvering av fergebillettprisen, kraftig reduksjon i innskuddet for å oppnå rabatt (AutoPass) og et felles takstregulativ.

I AP sitt program for de neste 4 årene så er satsning på fylkesveiene løftet. I programmet under overskriften «Trygg og effektiv transport i hele landet» kan man lese mer om økte overføringer til fylkesveier.

Arbeiderpartiet styrker inntektene til fylkeskommunene med 600 mill. kroner ut over regjeringens forslag. Vi HAR mer penger til Enova og mer til grønne næringsveier. Vi har også fått gjennomslag i Stortinget for at det nå er staten som skal ta merutgiftene for grønt skifte for ferger og hurtigbåt, som Høyre stemte imot.

Det er også betimelig å spørre hvordan Brønnøy kommune jobber med å sikre sine interesser opp mot Nordland fylkeskommune?

At prioritering av skole og å gjenopprette foreslåtte nedlagte linjer ville føre til kutt i samferdselsinvesteringer har vært kjent lenge. Dette er informasjon som politisk ledelse må ta som et signal og det må jobbes systematisk og iherdig for å sikre kommunen sine interesser.

Det er ordfører og varaordfører som utgjør politisk ledelse i Brønnøy kommune. Det er de som får anledning til å stille opp på vegne av kommunen i dialog med fylket om kommunens samferdselsbehov. Det er de som kan påvirke samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) i hans prioriteringer i en kuttprosess: Hvilke prosjekt skal kuttes og hvilke skal bestå? Kanskje Høyre i Brønnøy bør gjøre noe med sin arbeidsmetodikk og samarbeidsevne slik at regionen ikke til stadighet taper kampen om de knappe ressursene i fylket? Det kan være mer fruktbar bruk av tid enn å forsøke å skylde på alle andre i etterkant?

Skal man oppnå politiske resultater, og politisk påvirkning så betinger det en aktiv politisk ledelse, som er på ballen og jobber tverrpolitisk. Dette er svært viktig bla fordi Tosenveien, som binder kysten sammen med E6, trenger sårt å bli oppgradert til en bedre standard. Fordi næringslivet trenger en bedre vei å kjøre på og fordi folket som bor her fortjener at dette prioriteres. Arbeiderpartiet har i sitt program og sitt alternative statsbudsjett bevilget mer penger til fylket og fylkesveiene. For å få til en kraftfull satsing på Tosenveien og andre fylkesveier i vår region, må vi få ett regjeringsskifte og politikere som forstår Helgeland.

Mona Nilsen, Stortingskandidat og fylkesgruppeleder for Nordland Arbeiderparti

Siv Aglen, Gruppeleder for Brønnøy ArbeiderpartiTosenveien: Fra 90 til 70 til 10 millioner

24. mai 2019 kunne BA melde om en gladmelding fra fylket om Tosenveien. Knappe to år senere er 90 millioner til én parsell redusert til 10 millioner fordelt på to andre veistrekninger.

Diskuterer om dette skal bli riksvei igjen

Men blir det mer penger til Tosenveien av at staten overtar ansvaret?

Tosenras-erstatning: – Det er rart at vi får null og niks

Ingen av de 19 millionene i erstatning etter Tosenraset går til veier i Brønnøy.

Høyre foreslår et eget samferdselsutvalg

Varaordføreren mener blant annet at næringslivet kan inkluderes.

Mener Brønnøy bør satse alt på Tosenveien

Magne Saltnes mener Brønnøy må lage en plan for å få kortet ned Tosenveien med tunnel, og så satse alt på å få dette igjennom til Nasjonal transportplan.